Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim statut

Poznaj jak inaczej można określić słowo statut. Znaleziono 7 wyrazów bliskoznacznych do słowa statut.

  1. regulamin, pryncypia, prawidła, normy, przepisy, kodeks, ordynacja,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej statut

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...