Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim regulamin

Poznaj jak inaczej można określić słowo regulamin. Znaleziono 11 wyrazów bliskoznacznych do słowa regulamin.

  1. kodeks, ordynacja, statut, prawidła, zasady, pryncypia, rozporządzenia, przepisy, prawa, nakazy, normy,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej regulamin

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...