Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim ordynacja

Poznaj jak inaczej można określić słowo ordynacja. Znaleziono 7 wyrazów bliskoznacznych do słowa ordynacja.

  1. regulamin, kodeks, przepisy, statut, ustawa,
  2. hist. ojcowizna, posiadłość rodowa,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej ordynacja

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...