Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim kodeks

Poznaj jak inaczej można określić słowo kodeks. Znaleziono 14 wyrazów bliskoznacznych do słowa kodeks.

  1. regulamin, przepisy, normy, nakazy, przykazania, statut, dekalog, ordynacja, pryncypia, prawa, prawidła, zbiór ustaw/przepisów prawnych, kanony, zasady,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej kodeks

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...