Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim przepisy

Poznaj jak inaczej można określić słowo przepisy. Znaleziono 7 wyrazów bliskoznacznych do słowa przepisy.

  1. regulamin, uregulowania, normy, kodeks, instrukcja, regulacje, porządki,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej przepisy

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...