Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: praojczyzna

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. ojczyzna, prakolebka, miejsce narodzin/ powstania, przen. pramatka, rozsadnik, kraj narodzin, macierz, kolebka,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...