Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: kolebka

Wszystkie 7 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. kołyska, łóżeczko,
  2. przen.miejsce powstania prakolebka, praojczyzna, ojczyzna,
  3. hist. bindaż, berso,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...