Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: macierz

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. podn. ojczyzna, gniazdo rodzinne, podn. kraina, ojczyste/rodzinne strony, dom, kraj (narodzin/ojczysty), ziemia ojców/ojczysta/rodzinna, ojczyste progi,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...