Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: prakolebka

Wszystkie 6 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. praojczyzna, pierwotna siedziba, kolebka, miejsce powstania, kraj narodzin, macierz,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...