Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: ojczyzna

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. macierz, ojczyste/rodzinne strony, dom, gniazdo rodzinne, podn. kraina, kraj (narodzin/ojczysty), ojczyste progi, ziemia ojców/ojczysta/rodzinna, praojczyzna,
  2. przen.miejsce powstania kolebka, prakolebka, siedlisko, pierwotna siedziba, ośrodek,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...