Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: oberwaniec

Wszystkie 20 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot.pogard. obszarpaniec, obdartus, † hołysz, łachmyta, szmaciarz, łazarz, łapserdak, biedny, golas, biedak, odrapaniec, pauper, golec, nędzarz, parias, obdrapaniec, posp. gołodupiec, dziad, łachmaniarz, ubogi,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...