Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: obdartus

Wszystkie 20 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot.pogard. oberwaniec, dziad, odrapaniec, posp. gołodupiec, biedak, łachmaniarz, obszarpaniec, łazarz, † hołysz, golas, łachmyta, biedny, parias, golec, ubogi, nędzarz, pauper, obdrapaniec, szmaciarz, łapserdak,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...