Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: obszarpaniec

Wszystkie 20 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pogard. oberwaniec, † hołysz, obdartus, ubogi, szmaciarz, odrapaniec, posp. gołodupiec, obdrapaniec, dziad, parias, golas, łazarz, nędzarz, łapserdak, biedak, golec, pauper, łachmaniarz, biedny, łachmyta,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...