Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: pauper

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. biedak, posp. gołodupiec, nędzarz, proletariusz, biedny, ubogi, potrzebujący, † hołysz, łazarz, golas, parias, golec,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...