Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: parias

Wszystkie 16 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. nędzarz, pauper, plebejusz, ubogi, chudopachołek, potrzebujący, żebrak, † hołysz, dziad, proletariusz, posp. gołodupiec, golas, golec, biedak, bankrut, biedny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...