Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim zakres

Poznaj jak inaczej można określić słowo zakres. Znaleziono 29 wyrazów bliskoznacznych do słowa zakres.

  1. np. uprawnień usług dziedzina, charakter, obszar, ramy, kierunek, tematyka, problematyka, krąg, płaszczyzna, wachlarz, pole, sfera, obręb, paleta, odcinek, profil, gama, poletko,
  2. np. częstotliwości rozpiętość, diapazon, przedział, rozrzut, skala, zasięg, horyzont, amplituda, widełki, spektrum, granice,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej zakres

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...