Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim diapazon

Poznaj jak inaczej można określić słowo diapazon. Znaleziono 7 wyrazów bliskoznacznych do słowa diapazon.

  1. przen amplituda, skala, gama, zakres, wachlarz, rozpiętość,
  2. kamerton,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej diapazon

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...