Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim amplituda

Poznaj jak inaczej można określić słowo amplituda. Znaleziono 7 wyrazów bliskoznacznych do słowa amplituda.

  1. skala, wychylenie, rozpiętość, rozrzut, zakres, diapazon, różnica,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej amplituda

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...