Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim skala

Poznaj jak inaczej można określić słowo skala. Znaleziono 19 wyrazów bliskoznacznych do słowa skala.

  1. podziałka,
  2. rozmiar, zakres, wielkość, kaliber, powszechność, wachlarz, natężenie, stopień, zasięg, amplituda, intensywność, nasilenie, poziom, gama, głębokość, diapazon, widełki, rozpiętość,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej skala

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...