Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim podsumowanie

Poznaj jak inaczej można określić słowo podsumowanie. Znaleziono 20 wyrazów bliskoznacznych do słowa podsumowanie.

  1. zestawienie, bilans, rozliczenie, rozrachunek, analiza, przegląd, ocena, ewaluacja, obrachunek, sprawozdanie, remanent,
  2. streszczenie, wyciąg, zarys, skrót, abstrakt, résumé, rekapitulacja, wniosek, konkluzja,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej podsumowanie

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...