Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim ewaluacja

Poznaj jak inaczej można określić słowo ewaluacja. Znaleziono 16 wyrazów bliskoznacznych do słowa ewaluacja.

  1. ocena, taksacja, rozpoznanie, szacunek, oszacowanie, opinia, wycena, ocenianie, wyliczenie, obliczenie, szacowanie, kosztorys, zaopiniowanie, kalkulacja, kwalifikacja, otaksowanie,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej ewaluacja

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...