Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim obrachunek

Poznaj jak inaczej można określić słowo obrachunek. Znaleziono 14 wyrazów bliskoznacznych do słowa obrachunek.

  1. rozrachunek, bilans, kalkulacja, ewaluacja, analiza, wyliczenie, wyszczególnienie, podsumowanie, ocena, zestawienie, rachunek, remanent, obliczenie, rozliczenie,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej obrachunek

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...