Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim bilans

Poznaj jak inaczej można określić słowo bilans. Znaleziono 11 wyrazów bliskoznacznych do słowa bilans.

  1. podsumowanie, przegląd, obrachunek, wyszczególnienie, ocena, remanent, zestawienie, analiza, ewaluacja, rozrachunek, rozliczenie,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej bilans

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...