Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: lapidarny

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. treściwy, migawkowy, klarowny, oszczędny w słowach, czytelny, konkretny, lakoniczny, esencjonalny, skrótowy, wyrazisty, dobitny, krótki, jasny, zwięzły,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...