Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: lakoniczny

Wszystkie 13 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. skrótowy, lapidarny, skąpy, zdawkowy, esencjonalny, sumaryczny, hasłowy, migawkowy, treściwy, skondensowany, krótki, zwięzły, oszczędny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...