Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: klarowny

Wszystkie 26 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. czysty, przezroczysty, ostry, kryształowy, przejrzysty, krystaliczny, niczym niezmącony,
  2. przen. wyrazisty, czytelny, jasny, wyraźny, eksplicytny, namacalny, wymowny, plastyczny, oczywisty, widomy, prosty, obrazowy, zrozumiały,
  3. o dźwięku dźwięczny, kryształowy, czysty, przyjemny dla ucha, donośny, harmonijny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...