Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: czytelny

Wszystkie 20 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wyraźny, wykaligrafowany, kaligraficzny,
  2. przen przejrzysty, wyrazisty, dobitny, jednoznaczny, plastyczny, oczywisty, niedwuznaczny, żywy, sugestywny, nośny, klarowny, dosadny, zrozumiały, prosty, jasny, obrazowy, uderzający,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...