Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: alienacja

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wyalienowanie, wyizolowanie, zamknięcie się, introwertyzm, obcość, wyłączenie się, odizolowanie, osamotnienie, odseparowanie, wyobcowanie, odosobnienie, introwersja, oderwanie, samotność, izolacja,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...