Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: odseparowanie

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. separacja, rozstanie, osamotnienie, oddzielenie, samotność, kwarantanna, rozłączenie, odłączenie, odosobnienie, rozłąka, odizolowanie, izolacja,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...