Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: izolacja

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. stan odosobnienia odizolowanie, odseparowanie, banicja, wykluczenie, wyobcowanie, ostracyzm, kwarantanna, odosobnienie, alienacja, samotność, osamotnienie,
  2. zabezpieczenie osłona, ocieplenie, otulina, płaszcz,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...