Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: odosobnienie

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. izolacja, odseparowanie, wyodrębnienie, osamotnienie, wyizolowanie, oddzielenie, zamknięcie się, samotność, odłączenie, izolowanie, odizolowanie, wyłączenie, opuszczenie, kwarantanna, oderwanie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...