Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim wielostronny

Poznaj jak inaczej można określić słowo wielostronny. Znaleziono 18 wyrazów bliskoznacznych do słowa wielostronny.

  1. wszechstronny, różnoraki, rozległy, przeróżny, kompleksowy, dogłębny, różnokierunkowy, zróżnicowany, różnorodny, urozmaicony, gruntowny, różny, szeroki, interdyscyplinarny, różnolity, rozmaity, wieloraki,
  2. np. rokowania multilateralny,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej wielostronny

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...