Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim urozmaicony

Poznaj jak inaczej można określić słowo urozmaicony. Znaleziono 19 wyrazów bliskoznacznych do słowa urozmaicony.

  1. zróżnicowany, † niejednaki, wielostronny, wieloraki, przeróżny, rozmaity, różny, niejednakowy, kalejdoskopowy, nieidentyczny, różnokierunkowy, różnorodny, mozaikowy, różnoraki, różnolity, wielokształtny, niejednolity, różnokształtny, mozaikowaty,

Dodaj stronę Synonim.ORG do pulpitu w 3 krokach

Ta strona wykorzystuje nowoczesne możliwości internetowe, aby zapewnić Tobie wrażenia podobne do dedykowanej aplikacji mobilnej. Wykonaj 3 kroki i ciesz się wygodą korzystania ze słownika synonimów języka polskiego na swoim telefonie.

Krok 1

Kliknij w dymek który jest na samym dole ekranu

krok 1

Krok 2

Kliknij w przycisk "Dodaj" aby zatwierdzić

krok 2

Krok 3

Od tego momentu masz dostęp do Synonim.ORG z pulpitu

krok 3

Podziel się z innymi użytkownikami bazą synonimów

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...