Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim szeroki

Poznaj jak inaczej można określić słowo szeroki. Znaleziono 26 wyrazów bliskoznacznych do słowa szeroki.

  1. obszerny, duży, rozległy, przestronny, rozłożysty, rozgałęziony, panoramiczny, wielki,
  2. przen. wielostronny, różnorodny, różnolity, najprzeróżniejszy, wielotorowy, różnoraki, wielopłaszczyznowy, niejednolity, wieloaspektowy, przeróżny, różnokierunkowy, zróżnicowany, wielokierunkowy, uniwersalny, wieloraki, rozmaity, wielowymiarowy, wszechstronny,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej szeroki

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...