Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: objaw

Wszystkie 13 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. symptom, oznaka, wskazówka, znak, znacznik, znamię, wskaźnik, świadectwo, zapowiedź, sygnał, przejaw, wyraz, uzewnętrznienie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...