Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: wyraz

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. słowo, verbum, leksem,
  2. przejaw, świadectwo, uzewnętrznienie, oznaka, objaw,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...