Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: znacznik

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. symptom, oznaka, przejaw, oznaczenie, znak, wskaźnik, uzewnętrznienie, sygnał, wskazówka, objaw,
  2. narzędzie ryśnik,
  3. leśn rysaj,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...