Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: niesymetrycznie

Wszystkie 5 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. asymetrycznie, nieregularnie, nieforemnie, nieproporcjonalnie, nierównomiernie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...