Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: nieproporcjonalnie

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. niewspółmiernie, nieporównywalnie,
  2. niesymetrycznie, niezgrabnie, nierównomiernie, pokracznie, krzywo, nieforemnie, niekształtnie, nieharmonijnie, nierówno, nieregularnie, koślawo, asymetrycznie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...