Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: nieforemnie

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. niekształtnie, nieproporcjonalnie, nieharmonijnie, nieregularnie, przyciężkawo, krzywo, topornie, przyciężko, koślawo, rachitycznie, nierówno, ciężko, pokracznie, niezgrabnie, niesymetrycznie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...