Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim mentorski

Poznaj jak inaczej można określić słowo mentorski. Znaleziono 10 wyrazów bliskoznacznych do słowa mentorski.

  1. moralizatorski, pouczający, krytykancki, rezonerski, umoralniający, parenetyczny, belferski, moralizujący, moralistyczny, przen. kaznodziejski,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej mentorski

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...