Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim parenetyczny

Poznaj jak inaczej można określić słowo parenetyczny. Znaleziono 10 wyrazów bliskoznacznych do słowa parenetyczny.

  1. dydaktyczny, edukacyjny, moralistyczny, moralizatorski, moralizujący, kształceniowy, pouczający, wychowawczy, umoralniający, mentorski,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej parenetyczny

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...