Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim krytykancki

Poznaj jak inaczej można określić słowo krytykancki. Znaleziono 10 wyrazów bliskoznacznych do słowa krytykancki.

  1. krytyczny, mentorski, nieprzyjazny, belferski, nienawistny, napastliwy, małostkowy, niechętny, wrogi, rezonerski,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej krytykancki

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...