Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim zasięg

Poznaj jak inaczej można określić słowo zasięg. Znaleziono 19 wyrazów bliskoznacznych do słowa zasięg.

  1. zakres, wymiar, rozpiętość, krąg, rozmiar, granica, powszechność, skala, sfera, znaczenie, wpływ, areał, ramy, orbita, obręb, obszar, horyzont,
  2. np. pocisku nośność, dalekosiężność,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej zasięg

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...