Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: wielowiekowy

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. długowiekowy, prehistoryczny, prastary, prawieczny, prawiekowy, odwieczny, stary, dawny, starodawny, przedwieczny, pradawny, staroświecki,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...