Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: starodawny

Wszystkie 23 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. stary, długowiekowy, wielowiekowy, przestarzały, przeżytkowy, dawny, nadszarpnięty zębem czasu, starej daty, zabytkowy, staroświecki, średniowieczny, nienowoczesny, przedwczorajszy, z innej epoki, przedpotopowy, antyczny, retro, przeżyty, przebrzmiały, wczorajszy, anachroniczny, pachnący naftaliną, wiekowy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...