Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim widełki

Poznaj jak inaczej można określić słowo widełki. Znaleziono 6 wyrazów bliskoznacznych do słowa widełki.

  1. pot. rozpiętość, zakres, skala,
  2. część roweru widelec,
  3. widły, gable,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej widełki

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...