Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: transformacja

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. transfiguracja, metamorfoza, reorientacja, transmutacja, zamiana, przemiana, przeistoczenie (się), przekształcenie, przeobrażenie, ewolucja,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...