Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: metamorfoza

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przemiana, transfiguracja, transformacja, zmiana, zamiana, przeistoczenie (się), przekształcenie, transmutacja, reorientacja, ewolucja, przeobrażenie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...