Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: samotnictwo

Wszystkie 7 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pustelnictwo, introwersja, izolacja, introwertyzm, izolacjonizm, mizantropia, wyłączenie się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...